כיצד לקבל הלוואה מהמדינה

נעשו מאמצים להפוך את תהליך הבקשה להרבה יותר יעיל. כיום קל עוד יותר להגיש באופן עצמאי, אך עדיין ניתן לקבל עזרה ממגוון מקורות. באתרי האינטרנט של הגופים המשתתפים (למשל, בנקים) ניתן למצוא רשימה של מומחים שיכולים לספק הנחיות הן לגבי פרטים טכניים ולא טכניים. ספר אלקטרוני בחינם זה מספק מידע על מה לעשות כאשר מחפשים הלוואה, כולל טיפים וטריקים..אין הכרח לרכוש שירותי ייעוץ לצורך הגשת הבקשה. אם בכל זאת אתם צריכים יועץ מוסמך, תוכלו להיעזר במע"פ: הם מספקים שירותי ייעוץ מפוקחים
 • מהם תנאי הסף

 

תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן

מה צריך כדי לקבל הלוואה?

 • העסק שלך רשום בישראל כעוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה
 • העסק שלך בעל מחזור מכירות שנתי שאינו עובר 100 מיליון ₪ בשנה
 • חשבון העסק או חשבונך האישי או חשבון של מי מבעלי המניות אינו מוגבל או מעוקל
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק או הסדר נושים, לא קיים חוב פגום ולא מתנהל כנגדו הליכי הוצאה לפועל

 

הגוף המתאם ותפקידו ?

משרד רו”ח BDSK נדרש לקבוע אם יש להיעתר לבקשה או לדחות אותה. כמו כן, הוא מספק מידע נוסף על הקרן באתר האינטרנט שלה.

אני יכול לעשות זאת ?

נעשו מאמצים להפוך את תהליך הבקשה להרבה יותר יעיל. כיום קל עוד יותר להגיש באופן עצמאי, אך עדיין ניתן לקבל עזרה ממגוון מקורות. באתרי האינטרנט של הגופים המשתתפים (למשל, בנקים) ניתן למצוא רשימה של מומחים שיכולים לספק הנחיות הן לגבי פרטים טכניים ולא טכניים. ספר אלקטרוני בחינם זה מספק מידע על מה לעשות כאשר מחפשים הלוואה, כולל טיפים וטריקים..אין הכרח לרכוש שירותי ייעוץ לצורך הגשת הבקשה. אם בכל זאת אתם צריכים יועץ מוסמך, תוכלו להיעזר במע”פ: הם מספקים שירותי ייעוץ מפוקחים ומסובסדים.https://www.sba.org.il/hb/pages/lead.aspx

מי אחראי על אישור ההלוואה ?

ועדת אשראי שחבריה הם נציג הבנק המעניק את ההלוואה, נציג ציבור ונציג הגוף המתאם. הוועדה דנה ומחליטה על תנאים להלוואות וכן על גובהן ודרישת הבטחונות שלהן.

ניתן לערער על ההחלטה ?

במידה והגוף המתאם לא יאשר את הבקשה, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה. עלות הגשת בקשת ערר היא 466 ש”ח (כולל מע”מ). יצוין כי לא ניתן להגיש ערר על החלטת ועדת האשראי.ועדת הערר מורכבת מנציגי אגף החשב הכללי, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים .

איזה מסמכים צריכים להגיש ?

ניתן למצוא את רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה באתר הגוף המתאם: bdsk – גוף מתאם מטעם המדינה – קרן ההלוואות בערבות המדינה – טפסים וחומרי עזר

 • דוחות מבוקרים לשנים 2016-2018.
 • מאזן בוחן לשנת 2019-2020.
 • הצגת דו”חות מע”מ עדכניים לשנת 2019-2020.
 • טפסי 102 / ביטוח לאומי עובדים לשנת 2019-2020.
 • דו”ח רשם החברות מלא כולל נסח חברה(לחברה בלבד) ורשם העמותות (לעמותות בלבד).
 • דו”חות עסקים / חברות קשורות (במידה ויש) דו”חות מבוקרים לשנים 2017-2018+ מאזן בוחן לשנת 2019.
 • ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ושלושה חודשי עו”ש לכל חשבונות הבנק של העסק / החברה. לחברה בשנת פעילות ראשונה, לעוסק מורשה ולבעל מניות המזיק מעל 70% בחברה יש להציג את נתוני הבנק גם בחשבונותיו הפרטים של בעל העסק / החברה.
 • דו”חות פירוט ניכיונות ודו”חות פירוט הלוואות / לוחות סילוקין לכל הלוואות העסק.
 • במקרה של עוסק מורשה שאינו חברה – דו”חות רווח והפסד ושומות מס.
 • הצגת אישור הפקדה של 250 ש”ח לחשבון החשב הכללי – משרד האוצר, עבור בדיקה כלכלית.
 • שאלון הגשת בקשה לחברה בע”מ  לחץ כאן
 • סט תצהירים לחברה בע”מ  לחץ כאן
 • רשימת מסמכים נדרשים לחברה בע”מ  לחץ כאן
 • חו”ז בעלים וצדדים קשורים לחץ כאן
 • אישור היעדר פעילות וחובות לחץ כאןשאלון הגשת בקשה לעוסק מורשה  לחץ כאן
 • סט תצהירים לעוסק מורשה  לחץ כאן
 • .רשימת מסמכים נדרשים לעוסק מורשה  לחץ כאן
 • שאלון הגשת בקשה לעמותה  לחץ כאן
 • סט תצהירים לעמותה  לחץ כאן
 • רשימת מסמכים נדרשים לעמותה  לחץ כאן

איזה הגבלות יש על העסק לאחר מתן ההלוואה ?

העסק יתחייב לפעול בהתאם לתוכנית העסקית.

בעלי העסק מתחייבים שלא למשוך הון מהחברה במשך תקופת ההלוואה.

העסק מתחייב לאפשר לבצע ביקור תקופתי בעסק ולהעביר נתונים כספיים אודות העסק במידה ויתבקש לכך

שאלות ותשובות

רוצה להתייעץ עם מומחה בתחום ,השאר פרטים ומומחה יצור עימך קשר 

רוצה להתייעץ עם מומחה בתחום ,השאר פרטים ומומחה יצור עימך קשר